9. Si Maria Ay Hindi Nahuhuli Sa Kanyang Pinapasukang Trabaho At Masipag Sa Kanyang G…

9. Si Maria ay hindi nahuhuli sa kanyang pinapasukang trabaho at masipag sa
kanyang gawain. Anong katangian ng isang mabuting pilipino ang taglay ni
Maria?
A. Laging humihingi ng opisyal na resibo
B. Maglingkod ng maayos sa pinapasukan
C. Nagbabayad ng buwis
D. Sumusunod sa batas​

Answer:

B po.

Explanation:

Wc in advance, pa brailiest kung nakatulong

See also  Panuto: Buuin Ang Patalastas Sa Ibaba Gamit Ang Iba't Ibang Uri Ng Pangungusap. I...