30. Alin Sa Mga Sumusunod Ang Nakakatulong Upang Mapaunlad Ang Ekonomiya Ng Bansa Na Maa…

30. Alin sa mga sumusunod ang nakakatulong upang mapaunlad ang
ekonomiya ng bansa na maari mong gawin bilang konsyumer?
A. Pagbili ng mga kalakal na smuggled
B. Pagbili ng mga produktong mula sa cottage industry
C. Pagbili ng mga pekeng produkto
D. Pagbili sa mga tindahang dayuhan​

Question:

30. Alin sa mga sumusunod ang nakakatulong upang mapaunlad ang

ekonomiya ng bansa na maari mong gawin bilang konsyumer?

A. Pagbili ng mga kalakal na smuggled

B. Pagbili ng mga produktong mula sa cottage industry

C. Pagbili ng mga pekeng produkto

D. Pagbili sa mga tindahang dayuhan

Answer:

B. Pagbili ng mga produktong mula sa cottage industry

See also  Ano Ang Dahilan Ng Pagbagsak Ng Imperyong Magadha​