3. Ang Job Mismatch O Skill Mismatch Ay Tumutukoy Sa Isang K…

3. Ang job mismatch o skill mismatch ay tumutukoy sa isang kalagayan sa
paggawa kung saan ang isang indibidwal ay may trabaho ngunit hindi tugma sa
kakayanan o pinag-aralan nito. Sa iyong sariling pag-unawa, bakit ito nangyayari sa
bansa?
A. Ang mga kapitalista ay nagbibigay ng mataas na pasahod
B. Maraming mapagpipiliang trabaho na malapit sa tinitirhan
C. May kakulangan sa kakayanan/ kasanayan ang mga aplikante
D. Bigo ang mga mag-aaral sa pagkuha ng kurso o skill na may mataas na
pasahod​

Answer:

From the choices above, the best answer would be C and or if there’s a statement which says there’s a lack of job in society – that’s better

SENATOR TO TESDA: ADDRESS JOB-SKILLS MISMATCH - The POST

Bakit may nagaganap na trade off at opportunity cost. 10 ls topic bakit mahalaga ang teamwork sa crisis ngayon?. Pambansang kilusan ng paggawa

PIA - Job-skills mismatch top concern in Tech-Voc Education -- Sen

Worker skills and job requirements is there a mismatch?: 9781932066166. Mismatch unemployment remains persists graduate manpower brunei. Isagawa, gawain 6. imbentaryo ng mga manggagawa , panuto. kompletuhin

How to increase employability in MENA: Addressing the job-skills mismatch

Bakit may nagaganap na trade off at opportunity cost. Fixing the global skills mismatch. Kailan masasabi na may nagaganap na karahasan sa paaralan?

See also  Aqno Ang Ibinunga Ng Mongolia Sa Mga Bansa