3. Ang __________ Ay Dokumento Mula Sa Doktor Kung Saan Naksaad Ang T…

3. Ang __________ ay dokumento mula sa doktor kung saan
naksaad ang tamang oras ng pag-inom ng gamot at iba pang
tagubilin.

A. etiketa
B. paalala
C. reseta
D. resibo​

Answer:

C. reseta

Explanation:

Ito ang tawag sa dokumento na ibinibigay ng doctor kung saan nakasulat ang mga tagubilin sa wastong pag – inom o paggamit, wastong sukat, at dalas ng paggamit ng gamot.

See also  Slogan About Fist Aid Tagalog