2. Paano Nagkaroon Ng Chocolate Hills, Batay Sa Alamat? Pangat…

2. Paano nagkaroon ng Chocolate Hills, batay sa alamat? Pangatwiran. (Ang alamat A) Ang​

Answer:

Ang alamat ng Chocolate Hills ay tungkol sa dalawang higanteng mortal na magka-away. Dahil sa kanilang bangayan, kaya nabuo ang mga ito.

See also  Karagdagang Gawain Panuto: Pag-aralan Ang Mga Larawan Sa Ibaba. Bumuo Ka Naman Ngayo...