1. Naipaliliwanag Ang Sistemang Manoryalismo​

1. Naipaliliwanag ang sistemang Manoryalismo​

Ang manoryalismo ay isang makaprinsipyong organisasyon o komunidad na sumibol noong unang panahon lalong lalo na sa gitnang-kanlurang Europa. Ito ay isang pamamaraan ng paghawak ng isang panginoong may lupa ng mga malalawak na lupain. Ang sistemang ito ay hindi rin nagtagal ng mahabang panahon. Isa itong sistemang pang-ekonomiya kung saan ang mga taga-bukid ay nagbibigay ng serbisyo sa isang piyudal na hari, pinuno, o may-ari bilang kapalit ng proteksiyon.

See also  Ang Pag-ibig Na Nawala At Natagpuan Sa Berlin Wall