1. Ito Ay Halimbawa Ng Halamang Pang Dekorasyon Sa Pilipinas. A. Bermuda…

1. Ito ay halimbawa ng halamang pang dekorasyon sa Pilipinas. A. Bermuda grass B. Halamang Ornamental C. Halamang ugat D. Halamang gamut imiti​

Answer:

B.

Explanation:

Pa brainliest na lang po?

See also  Panuto: Pillin Ang Titik Ng Tamang Sagot 1 Sino Sa Mga Sumus...